ciencias politicas
Principal ] Arriba ]

 

[www.carcellersoft.net// www.academiacarceller.net//  www.carcellerasesoresconsultores.net//
Google     presentación  oposiciones    fiscal reaf, economista coev  telecomunicaciones  XBRL  Doctorado fincas trufas     dominios en venta servicios empresas contabilidad  plan avanza  guia turístico bolsa de empleo fallas uned cursos taller
academiacarceller.net En Internet
zona privada clientes y alumnos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

área ciencias políticas

estimado internauta y compañero de la Uned o  otras universidades , si consideras oportuno enviarnos  links con   material y exámenes resueltos se bienvenido los puedes enviar a  apuntesuned@academiacarceller.net

responsable del área: alumno de ciencias políticas : Susana Carceller  

 José Miguel Carceller   ( licenciado en ciencias económicas y empresariales por la universidad de Valencia, EspañaEspaña UE Página de portada desde 1985)  licenciado en historia por la UNED.  Ingeniero técnico en informática de gestión UNED)

contacto   034  963693642 , 963629682 , 600215797 , 609653994 

 

 

 

http://www.uned.es/111063/index.htm

http://www.uned.es/111010/index.htm

 

 

recursos didácticos

Intertecnica s.l  libros tecnicos

responsable  Aranxa

campus de vera  de la upv.

camino de vera s/n

963877054 , 963879054   46071  valencia

intertec@upvnet.upv.es

   
     
     
     
     

 

 

 

Vd. encontrará  más información en nuestras websites

www.carcellersoft.net www.academiacarceller.net/ www.carcellerasesoresconsultores.net

marga1.jpg (77936 bytes)

www.cacgrup.net, www.cacgrup.org, www.cacgrup.eu, www.cacgrup.es

 

grupo carceller consultoria y formación

www.cacgrup.net, www.cacgrup.es

www.cacgrup.orgwww.cacgrup.eu

 

información de acceso www.uv.es

http://www.uv.es/dise/estudi/plans/485a.html

Llicenciat/da en Ciències Polítiques i de l’Administració

Àrea: Ciències Socials
Centre (campus): Facultat de Dret (Campus de Els Tarongers)
Cicles: 1r i 2n
Anys acadèmics: 5 anys
Crèdits: 300


Perfil formatiu:

S’hi estudien els aspectes bàsics del fenomen polític i de l’organització i l’actuació de les administracions públiques.
La formació és pluridisciplinar, tenint en compte les diferents eixides professionals i les possibilitats de continuïtat d’aquests estudis i d’accés al segon cicle d’aquesta titulació.
En el primer i en el segon cicle s’estudien els coneixements teòrics i pràctics d’història social i política, sociologia i investigació social, relacions internacionals, ciències polítiques i dret de les administracions públiques, economia i geografia. S’hi dedica especial atenció als moviments socials, els sistemes polítics, l’evolució de la societat, la teoria i la filosofia política, etc.
En el segon cicle s’aprofundeix, a més, en el contingut jurídic, centrat especialment en l’anàlisi de l’estat i de l’administració i en el dret internacional.

Requisits d’accés:

– COU, amb les PAU superades.
– Batxillerat LOGSE, amb les PAU superades.
– Majors de 25 anys amb les proves d’accés superades.
– Titulació universitària.

Accés a segon cicle:

– Des del primer cicle de: Llicenciat/ada en Dret i en Sociologia.
– Des de la titulació de: Diplomat/ada en Gestió i Administració Pública.

Continuació cap a altres estudis:

Amb el primer cicle es pot accedir al segon cicle de les llicenciatures d’Antropologia Social i Cultural (directament) i al segon cicle de les llicenciatures de Ciències del Treball, Criminologia, Sociologia, Comunicació Audiovisual, Documentació, Humanitats, Traducció i Interpretació, Investigació i Tècniques de Mercat, Lingüística, Periodisme, Publicitat i Relacions Públiques, Història i Ciències de la Música, Estudis d’Àsia Oriental i Teoria de la Literatura i Literatura Comparada (amb complements de formació).

Àrees d’actuació professional:

Dins del sector públic, aquesta titulació constitueix la formació més idònia per a molts llocs de responsabilitat tècnica i administrativa. A més, les persones llicenciades en Ciències Polítiques, treballen dins de la carrera diplomàtica i també com a experts en organitzacions públiques nacionals i internacionals i dins de les institucions de l’estat, de la Unió Europea, etc.
En el sector privat treballen com a responsables de les relacions internacionals de les empreses, com a tècnics de comerç exterior, desenvolupant funcions d’assessors d’imatge, assessors en comportaments polítics i transformacions nacionals i internacionals. També tenen un important camp d’actuació com a directius i tècnics d’ONG, així com també en l’assessorament i la investigació sobre l’opinió pública.

 

http://cv1.cpd.ua.es/EstudiosXXI/0CEN0/SU2PPESII1EE1/UU18/CT801

 

 

Academia Carceller donde la formación hace historia 

Carceller Academy, Where Formation Makes History  

inicio